De Pomerans

De Pomerans vzw

De Pomerans VZW is een nieuwe vormingsorganisatie. Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting en vormingsmedewerkers uit sociale organisaties richtten in 2023 deze VZW op.

Het onrecht van armoede en de onderliggende mechanismen van armoede vormen de rode draad in de vormingen. Samen zoeken ze naar grote en kleine oplossingen omdat iedereen iets kan  betekenen om het onrecht van armoede uit onze beschaafde samenleving te weren.

Wie zijn wij?

De medewerkers van de pomerans hebben allen jaren ervaring in de sector van armoedebestrijding. Sommigen ontwikkelde expertise in onderwijs en in het ontwikkelen van methodieken om armoede bespreekbaar te maken. Anderen geven al jaren vorming in tandem aan verschillende groepen.

De Pomerans? wat is dat?

De pomerans is het uiteinde van een biljartstok, een keu. Dat uiteinde, meestal een leren dopje , wordt gekrijt om de biljartballen aan te stoten, met of zonder effect.
Wij willen de figuurlijke pomerans zijn om iets in beweging te brengen. We willen het kluwen van ballen uit elkaar spelen. Niet iedereen komt met dezelfde kansen aan de start. Sommigen hebben een slechte keu of zelfs geen. Of ze beschikken niet over het juiste krijt om de ballen correct aan te spelen. De metafoor van het biljartspel willen we doortrekken naar de samenleving. Een samenleving waar niet iedereen dezelfde startpositie heeft.

Wat bieden we?

De Pomerans vzw biedt vorming op maat.  Via verschillende methodieken  brengen we inzicht in de mechanismen van armoede. 

Contact

info@depomerans.be

+32 468 569 346

Sneeuwbeslaan 4/402, 2610 Wilrijk

Ondernemingsnummer: 0804.705.961